Vi tilbyder altid en gratis forundersøgelse i klinikken, for at sikre at du er en god kandidat til vores behandlinger.

Forundersøgelse og Helbredsoplysninger

Ved en forundersøgelse kommer du ind i klinikken til et personligt møde. Her udfylder du en journal omkring dine helbredsmæssige oplysninger og situation. Herudfra sikrer vi os at vi de helbredsmæssige rammer er på plads og at du i den forbindelse er en god kandidat til vores behandlinger.

Gennemgang af Behandlinger

Herefter vil vi gennemgå behandlingen og hvilke forandringer det er muligt at skabe med Onda Coolwaves – Om det er fedtreduktion, cellulite-behandling eller opstramning af huden. Du vil derfor ved booking af forundersøgelse skulle tage stilling til, hvad du gerne vil ind og høre nærmere omkring.

Vurdering og Skøn

Vi vil tage et kig på dig og det område du ønsker behandlet og herudfra vurderer om vi tænker at behandlingerne vil kunne hjælpe dig. Vurderer vi dét, vil vi give dig et skøn af antal områder og behandlinger du skal forvente, for at opnå dine ønskede forandringer.

Vejledende Skøn og Erfaring

Vores skøn skal altid ses som vejledende, og er baseret på erfaringer af behandling af andre klienter med lign. konsistens af fedt, omfang af løs hud, hudstruktur eller stadie af cellulite.

Visning af Før- og Efterbilleder

Vi vil i samme forbindelse vise dig før og efter billeder fra Klinikken, så du herigennem kan se nogle af de forandringer der er mulige at skabe med Onda Coolwaves på lige præcis dét områder du selv ønsker behandlet.

Gennemgang af Rammer og Betingelser

Vi gennemgår rammer og betingelser for booking og behandling i klinikken.

Prisgennemgang og Behovsvurdering

Ud fra skønnet kigger vi sammen på priser og ser hvad der kunne matche dine ønsker og behov bedst. Herfra kan du mærke efter, om du ønsker og er klar til at gå videre med behandling.

Booking af Tid

Ønsker du at booke tid til behandling, kigger vi sammen på hvad der er muligt og booker tid til dig.

Samtykke og Behandlingsguide

Du underskriver vores samtykkeerklæring og få selv udleveret en ekstra, samt vores behandlingsguide, som du får med hjem.

Spring forundersøgelse over og kom direkte til Behandling

Ønsker du at gå direkte til behandling er det også muligt. Her skal du blot læse/se vores video-gennemgang af journal/samtykkeerklæringen samt behandlingsguiden for at være godt klædt på til behandling i klinikken.