Vi tilbyder altid en gratis forundersøgelse i klinikken, for at sikre at du er en god kandidat til vores behandlinger.

Ved en forundersøgelse kommer du ind i klinikken til et personligt møde. Her udfylder du en journal omkring dine helbredsmæssige oplysninger og situation. Herudfra sikrer vi os at vi de helbredsmæssige rammer er på plads og at du i den forbindelse er en god kandidat til vores behandlinger.

Herefter vil vi gennemgå behandlingen og hvilke forandringer det er muligt at skabe med Onda Coolwaves – Om det er fedtreduktion, cellulite-behandling eller opstramning af huden. Du vil derfor ved booking af forundersøgelse skulle tage stilling til, hvad du gerne vil ind og høre nærmere omkring.

Vi vil tage et kig på dig og det område du ønsker behandlet og herudfra vurderer om vi tænker at behandlingerne vil kunne hjælpe dig. Vurderer vi dét, vil vi give dig et skøn af antal områder og behandlinger du skal forvente, for at opnå dine ønskede forandringer.

Vores skøn skal altid ses som vejledende, og er baseret på erfaringer af behandling af andre klienter med lign. konsistens af fedt, omfang af løs hud, hudstruktur eller stadie af cellulite.

Vi vil i samme forbindelse vise dig før og efter billeder fra Klinikken, så du herigennem kan se nogle af de forandringer der er mulige at skabe med Onda Coolwaves på lige præcis dét områder du selv ønsker behandlet.

Vi gennemgår rammer og betingelser for booking og behandling i klinikken.

Ud fra skønnet kigger vi sammen på priser og ser hvad der kunne matche dine ønsker og behov bedst. Herfra kan du mærke efter, om du ønsker og er klar til at gå videre med behandling.

Ønsker du at booke tid til behandling, kigger vi sammen på hvad der er muligt og booker tid til dig.

Du underskriver vores samtykkeerklæring og få selv udleveret en ekstra, samt vores behandlingsguide, som du får med hjem.

Ønsker du at gå direkte til behandling er det også muligt. Her skal du blot læse/se vores video-gennemgang af journal/samtykkeerklæringen samt behandlingsguiden for at være godt klædt på til behandling i klinikken.